Pirkimo-pardavimo taisyklės

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis pirkimo ir pardavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) reglamentuojamos asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes www.irankiucentras.lt internetinėje parduotuvėje ir UAB „Andris“ (toliau – Pardavėjas)  tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė bei kiti su prekių pirkimu – pardavimu susiję santykiai. Įsigydamas prekes el. parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad šias Taisykles jis supranta ir jų laikysis.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas užsakydamas prekes internetinėje parduotuvėje www.irankiucentras.lt privalo nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą.

2.2. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo-pardavimo internetinėje parduotuvėje www.irankiucentras.lt tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.3. Pirkėjas, suteikęs Pardavėjui asmens duomenis, turi teisę gauti informaciją apie jo tvarkomus duomenis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti duomenis arba atšaukti sutikimą tolesniam duomenų tvarkymui.

2.4. Pardavėjas įsipareigoja reaguoti į asmens prašymą taisyti arba naikinti duomenis ir pateikti atsakymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo užklausos pateikimo.

2.5. Ši interneto svetainė naudoja Google slapukus (ang. “cookies”), kurių pagalba teikiamos svetainės paslaugos, personalizuojami skelbimai ir analizuojamas duomenų srautas. Informacija, gauta apie lankytojo naudojimąsi šia svetaine, dalinamasi su Google. Tęsdami naršymą šioje svetainėje, Pirkėjas sutinka su slapukų naudojimu. Pirkėjas, sutikdamas su pirkimo-pardavimo taisyklėmis, patvirtina, jog yra informuotas, kad lankantis www.irankiucentras.lt interneto svetainėje, naudojamame įrenginyje gali būti įrašomi slapukai. 

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę ir suformavęs užsakymą, kuriame nurodė visus užsakymui pateikti būtinus duomenis, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“, arba prekę (prekes) užsako telefonu.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra archyvuojama UAB „Andris“ duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.irankiucentras.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir LR įstatymais ar kitais teisės aktais.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti internetinėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl:

4.2.1. Prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo.

4.2.2. Kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4.2.3. Kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4.3. Pirkėjo teisė nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį yra įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr.258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones“ taisyklėmis, kuriomis Pirkėjas turi teisę pasinaudoti jeigu prekė nebuvo sugadinta ir (arba) nepasikeitė jos prekinė išvaizda, įpakavimas, ja nebuvo naudotasi.

5. Pirkėjo pareigos

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir kitus su užsakymo įvykdymo susijusius mokėjimus ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas už internetinėje parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu, grynaisais pinigais arba naudojantis lizingo bendrovių teikiamomis vartojimo kreditų paslaugomis priklausomai nuo užsakymo pateikimo metu pasirinkto apmokėjimo būdo. Atsiskaitydamas pavedimu, Pirkėjas privalo mokėjimo paskirties laukelyje nurodyti užsakymo numerį, kuris yra atsiunčiamas el. paštu Pirkėjui suformavus ir patvirtinus užsakymą.

5.3. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą el.paštu info@irankiucentras.lt per 7 darbo dienas nuo sutarties sudarymo datos.

5.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys Pirkėjas privalo apie tai informuoti Pardavėją el.paštu info@irankiucentras.lt arba telefonu 8 673 31771

5.5. Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių bei LR teisės aktuose numatytų reikalavimų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas mėgina pakenkti ar pakenkia internetinės parduotuvės veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus ar šias Taisykles, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo turi teisę nutraukti galiojančias pirkimo-pardavimo sutartis bei panaikinti galimybę Pirkėjui sudaryti naujas sutartis.

6.2. Pardavėjas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti ar laikinai sustabdyti internetinės parduotuvės veiklą. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius nuostolius.

6.3. Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, jei Pirkėjas neatsiima savo užsakymo per 5 darbo dienas nuo pristatymo į nurodytą vietą datos.

6.4. Pardavėjas turi teisę atnaujinti šias Taisykles paskelbdamas apie tai internetinėje svetainėje www.irankiucentras.lt.

7. Pardavėjo pareigos

7.1. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad internetinė parduotuvė veiks tinkamai ar, kad duomenų perdavimas vyks be klaidų, tačiau kartu įsipareigoja dėti visas įmanomas pastangas tinkamam internetinės parduotuvės veikimui. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo patirtus nuostolius susijusius su internetinės parduotuvės veikimu.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą per 1-60 darbo dienų nuo jo pateikimo datos (neskaičiuojami savaitgaliai ir valstybinės švenčių dienos, taip pat atvejai, kai prekių pristatymas užtrunka ne dėl Pardavėjo kaltės). Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą banko pavedimu, užsakymo įvykdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo lėšų gavimo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Apie vėluojantį užsakymo įvykdymo terminą Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją iki Taisyklėse numatyto užsakymo įvykdymo termino pabaigos.

7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas įvykdyti užsakymo, įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Pirkėjui pasiūlyti kitą prekę iš parduotuvės katologo arba sugrąžinti už užsakymą sumokėtus pinigus. Apie savo pasirinkimą gauti kitą prekę Pirkėjas informuoja Pardavėją el.paštu info@irankiucentras.lt arba tuo pačiu el.paštu pateikia prašymą grąžinti pinigus, kuriame būtinai nurodo savo asmens duomenis ir A/S numerį.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse numatytų reikalavimų.

8. Sutarties kaina ir apmokėjimas

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje www.irankiucentras.lt nurodomos eurais su PVM. Pirkimo-pardavimo sutarties kainą sudaro visų perkamų prekių suma ir, užsakymų pristatymo į Pirkėjo pageidaujamą vietą atvejais, transporto išlaidos.

8.2. Pirkėjas už internetinėje parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu, grynaisais pinigais arba naudojantis lizingo bendrovių teikiamomis vartojimo kreditų paslaugomis priklausomai nuo užsakymo pateikimo metu pasirinkto apmokėjimo būdo.

8.3. Pardavėjas savo nuožiūra turi teisę reikalauti iš Pirkėjo avanso už užsakytas prekes.

8.4. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali kisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius veiksnius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu tokiu atveju yra neatlyginami.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes internetinėje parduotuvėje www.irankiucentras.lt, turi nurodyti adresą, kuriuo pageidauja gauti prekes.

9.2. Pristatymo kaina Pirkėjo pageidaujamu adresu sudaro nuo 2.90 su PVM iki sutartinės sumos atsiskaitant banko pavedimu, priklausomai nuo siuntos svorio. Atsiskaitant grynaisiais pinigais arba kortele prekes pristatančiam kurjeriui (C.O.D. paslauga), papildomai apmokestinama 2.00 € su PVM.

9.3. Didelių gabaritų siuntiniams gali būti taikomas nuo 17.00  su PVM iki kelių šimtų Eurų pristatymo mokestis. Apie šį mokestį Pardavėjas informuoja Pirkėją raštu arba telefonu prieš pristatydamas prekes ir tik Pirkėjui sutikus su pristatymo sąlygomis toks užsakymas yra vykdomas.

9.4. Užsakymus, kurių prekių suma viršija 200.00 Eur su PVM Pardavėjas pristato nemokamai, išskyrus atvejus, kai siunčiami didelių gabaritų siuntiniai.

9.5. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes pats. Tais atvejais, kai Pirkėjas neturi galimybės priimti prekių, jas atsiimti gali Pirkėjo įgaliotas atstovas.

9.6. Prekių priėmimo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba kurjeriu patikrinti prekių būklę. Jei prekių būklė netinkama, būtina surašyti laisvos formos prekės pažeidimo aktą, kurį abi šalys turi patvirtinti savo parašais. Pirkėjas tokiu atveju privalo per 2 darbo dienas nuo pažeidimo akto surašymo informuoti Pardavėją apie pažeidimo akto pildymo faktą.

9.7. Jei Pirkėjas pasirašo prekių priėmimo-perdavimo aktą, laikoma, kad Pirkėjas gavo kokybiškas prekes ir Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl mechaninių prekių pažeidimų.

10. Prekių garantija

10.1. Kiekvienos internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos specifikacijoje, kilus neaiškumams dėl prekių savybių papildoma informacija yra suteikiama teiraujantis el.paštu info@irankiucentras.lt.

10.2. Kiekvienai internetinėje parduotuvėje parduodamai prekei yra suteikiama gamintojo garantija, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas nustato kitą garantijos terminą (toks terminas yra nurodomas prekės specifikacijoje).

10.3. Garantiją patvirtinantis dokumentas yra garantinis talonas, sąskaita faktūra ar kitas pirkimą patvirtinantis dokumentas (čekis, vartojamo kredito sutartis).

10.4. Tais atvejais, kai prekės garantinę priežiūrą atlieka prekės gamintojas, Pardavėjas turi teisę nukreipti Pirkėją į gamintojui atstovaujantį autorizuotą serviso centrą.

10.5. Garantija įrankiams ir įrenginiams suteikiama pagal galiojančius įstatymus. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinti gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku. Garantija taikoma tik pateikus prekės pirkimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą, kvitą) arba jo kopiją ir garantinį taloną. Prekės pristatymu rūpinasi pirkėjas.

10.6. Garantija taikoma tik prietaiso gedimui pašalinti. UAB „Andris” neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims bei saugaus darbo taisyklių laikymąsi. 

10.7. Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantinės sąlygos galioja likusį garantijos laiką.

  10.8. Garantija netaikoma: Natūralaus nusidėvėjimo atveju (t.y. eksploatacinėms medžiagoms - filtrams, žvakėms, dirželiams, lemputėms, saugikliams ir pan., jeigu gedimas atsirado ne dėl defekto ar gamybos broko, o dėl neišvengiamo įrenginio ar įrankio    nusidėvėjimo, atsirandančio eksploatacijos metu); Perkrovos atveju; Netinkamo naudojimo atveju (už įsigyto įrankio/įrenginio kasdienę priežiūrą visiškai atsako savininkas; Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros, UAB „Andris” pasilieka teisę netaikyti garantijos); Modifikacijos atveju (tuo atveju, jei buvo bandoma ardyti, remontuoti ar modifikuoti įrankį/įrenginį be UAB „Andris” atstovų sutikimo, buvo naudojami netinkami ar nekokybiški priedai).

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo pirkėjui dienos. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

  • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  • prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
  • prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
  • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta;
  • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo formą esančią žemiau.

Toliau išvardytos kokybiškos prekės, kurios, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, nekeičiamos ir negrąžinamos: parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai, fotografijos ir kinematografijos prekės, spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai, audiniai, kiliminės grindų dangos, išskyrus kilimus ir kilimėlius, megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai, kūdikių drabužėliai, pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai, siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai, kūdikių drabužėliai, liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai,perlai, brangakmeniai, taurieji metalai bei jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją, mašinos ir mechaniniai įrenginiai, elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, antžeminio transporto priemonės, laivai, valtys ir plaukiojantys įrenginiai, optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai, laikrodžiai, ginklai ir šaudmenys, baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai, žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis.

11.2. Pirkėjui atsiimant prekę UAB „Andris“ parduotuvėje, jam sudaromos visos galimybės tinkamai įvertinti prekės būklę bei savybes, taip pat suteikiama visa pageidaujama informacija apie prekę, todėl, remiantis LR galiojančiais teisės aktais, elektronikos prekės grąžinamos tik Pardavėjui sutikus.

11.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui tik tokią prekę, kuri yra nepriekaištingos prekinės išvaizdos ir būklės (originali komplektacija, nepažeista pakuotė, techniškai tvarkinga).

11.4. Prekės grąžinamos Pirkėjų sąskaita, išskyrus tuos atvejus, kai grąžinama ne tokia, kokia buvo užsakyta, prekė arba, kai pristatyta prekė yra nekokybiška.

11.5. Pirkėjas grąžindamas prekę privalo pateikti jos įsigyjimo dokumentą.

11.6. Prekių grąžinimo atvejais galimas ir prekių pakeitimas analogiškomis prekėmis, priklausomai nuo aplinkybių.

11.7. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais yra pervedami į mokėtojo nurodytą banko sąskaitą.

11.8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi, vartotojas, manantis, kad pardavėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ir nurodyti savo reikalavimus.

11.9. Nepavykus susitarti su pardavėju prašymas/skundas dėl e-parduotuvėje įsigytos prekės gali būti pateikiamas Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai arba užpildoma prašymo forma EGS platformoje.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo patirtus nuostolius, jei jie buvo patirti neatsižvelgus į Pardavėjo siūlymus ir rekomendacijas, taip pat šių Taisyklių nesilaikymą, nors galimybė su jomis susipažinti Pirkėjui buvo suteikta.

12.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

13. Neįprastosios aplinkybės

13.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šias Taisykles.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visą su užsakymo vykdymu susijusią informaciją siunčia Pirkėjo paskyroje nurodytu el.pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytais el.pašto adresais.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.